Skip to content

2 procentai

GERBIAMI TĖVELIAI, MIELI PUŠELĖS DARBUOTOJAI,
Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2013 m. skyrusiems 2 proc. paramą!

Tikimės jūsų paramos ir 2014 metais!

2013 metais į mūsų sąskaitą pervesta 4669,20 Lt. jūsų paramos lėšų. Visi pinigai buvo skirti multisensorinės aplinkos kūrimui. Šiandien, jūsų ir vokiečių bičiulių paramos dėka, mes turime šiuolaikišką, modernų multisensorinės aplinkos kabinetą, kuriuo galės naudotis sveiki ir neįgalūs vaikai.

Šiais metais taip pat prašome skirti 2 (arba 1) procentus jau sumokėto pajamų mokesčio mūsų mokyklos vaikams. Taip jūs prisidėsite tenkinant pažintines ir kultūrines  ugdytinių reikmes, turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, gerinant neįgalių vaikų gyvenimo sąlygas mokykloje.

Ačiū už Jūsų gerumą.

Parama iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio teikiama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamų metų gegužės 2 d. Prašymo forma FRO512 (02 versija).

Prašymą galima pateikti:

  • Elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams prisijungus prie Elektroninės deklaravimo sistemos, prašymo forma FRO512 (02 versija) gali būti pildomas ir pateikiamas internetu tiesiogiai).
  • Prašymą užpildyti ranka (prašymo forma FRO512 (02 versija) formą PDF formatu rasite priede, užpildžius ir atsispausdinus  ją, reikia nunešti į Tauragės apskrities valstybinę mokesčių inspekciją adresu: J.Tumo-Vaižganto g.116, Tauragė.

Dėmesio! Deklaruoti galima tam pačiam paramos gavėjui penkeriems metams – iki 2017 metų, tai nurodoma E5 langelyje.

E2 langelyje užrašome paramos gavėjo (Tauragės VRCM „Pušelė“) kodą: 190457359. 

Priedai:
FORMA FRO512 ir PAVYZDYS KAIP PILDYTI