Skip to content

Apie mus

         Ramioje ir saugioje miesto dalyje yra įsikūręs Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė“. Tai edukacines, socialines, kultūrines ir reabilitacines paslaugas teikianti biudžetinė Tauragės savivaldybės švietimo įstaiga, kurioje ugdomi sveiki ir įvairią negalę turintys vaikai ir jaunuoliai.

Mokykloje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, specialieji pedagogai, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo, judesio ir korekcijos mokytojai. Tai kvalifikuoti pedagogai, suvokiantys savo misiją – būti vaiko pagalbininku, patarėju, padedančiu jam augti, bręsti, skleistis, tobulėti. Pedagogų, besistengiančių pažinti kiekvieno vaiko individualybę, pasirinkti ir taikyti tinkamas ugdymo strategijas, gebėti sukurti grupėje, klasėje psichologiškai saugią atmosferą, matyti vaikų ugdymo perspektyvą, profesionaliai organizuoti ugdymo ir ugdymosi procesą, palaikyti ir stiprinti vaiko galias, tinkamai vertinti jų pasiekimus bei daromą pažangą.