Skip to content

Socialinis pedagogas

Įstaigoje dirbanti socialinė pedagogė Reda Kulpavičienė:

  • palaiko ryšius su centrą – mokyklą lankančių vaikų tėvais, įvairiomis įstaigomis  teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
  • atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
  • atlieka prevencinę veiklą;
  • organizuoja socialines paslaugas:
  • palydi specialiųjų poreikių mokinius iki 21 metų, kurie nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) į centrą – mokyklą ir iš jos į namus;
  • lanko vaikus namuose.