Skip to content

Kiti dokumentai

Priėmimas į įstaigą

1. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vaikai priimami centralizuotai pagal Tauragės rajono savivaldybės nustatytą tvarką naudojant elektroninę programą (IIVREP) vaikų registravimui (Tauragės r. savivaldybės tarybos sprendimas)

1.1. grupės komplektuojamos visus metus – atsiradus laisvai vietai, vaikai priimami eilės tvarka;

1.2. apie vaiko priėmimą į įstaigą tėveliai informuojami registruotu laišku arba tėvų nurodytu elektroniniu paštu;

1.3. prieš pradėdamas lankyti įstaigą vaikas privalo pasitikrinti sveikatą ir pateikti nustatytos formos sveikatos pažymą;

1.4. specialiųjų poreikių ikimokyklinio amžiaus vaikai pateikia PPT pažymą apie vaiko specialiuosius poreikius.

2. Į specialiojo pradinio ugdymo ir specialiojo pagrindinio ugdymo programas priėmimą vykdo mokyklos direktorius.

Reikalingi dokumentai:

2.1. tėvų prašymas;

2.2. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma apie vaiko specialiuosius poreikius ir ugdymo programos skyrimą;

2.3. nustatytos formos sveikatos pažyma.

Vaiko priėmimas įforminamas mokymo sutartimi.

Užmokestis už darželį

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ MAITINIMO NORMŲ, PATIEKALŲ GAMYBOS IŠLAIDŲ, UGDYMO BEI KITŲ REIKMIŲ TENKINIMO MOKESČIO NUSTATYMO

Mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių pavežėjimas

Mokykla organizuoja specialiųjų poreikių mokinių iki 21 metų, kurie nepajėgia (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje) patys atvykti į mokyklą, nemokamą atvežimą ir parvežimą į namus.

Asmens duomenų saugojimo politika

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

LYGIU GALIMYBIU POLITIKA