Skip to content

Finansiniai dokumentai

Finansiniai dokumentai

2010 metų metinis balansas 1 2 3

2011 metų I ketvirčio balansas: 1 2 3 4 5

2011 metų II ketvirčio balansas 1 2 3 4 5

2011 metų III ketvirčio balansas 1 2 3 4 5

2011 metų metinė ataskaita 1 2 3 4 5

2012 metų ataskaita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2013 metų II ketvirčio biudžeto ataskaita 1 2 3 4 5

2013 metų III ketvirčio biudžeto ataskaita 1 2 3 4 5

2013 metų ataskaita 1 2 3 4 5 6 7

2014 metų ataskaita 1 2 3 4 5 

2014 metų  finansinė ataskaita 1 2 3 4 5 6 7

2015 metai:

Biudžeto vykdymo ataskaita:  1    2  3  4

Finansinės atskaitomybės ataskaita:  2  3  4

 

2016m. I ketv. Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita     1     2   3     4     5     6

2016m. II ketv. Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita    1    2   3   4   5   6

2016m. III ketv. Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita     1   2   3  4   5  6

2016m. IV ketv. Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita      1       2     3

2016 m.I ketv Finansinės atskaitomybės ataskaita     1     2     3     4     5     6

2016 m.II ketv Finansinės atskaitomybės ataskaita                       6

2016 m.III ketv Finansinės atskaitomybės ataskaita    1   2  3     4    5   6   7

2016 m. Finansiniai dokumentai     1

2017 m. I ketv. Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 II ketvirčio biudžeto sąmatų vykdymo ataskaita

2017 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys