Skip to content

Finansiniai dokumentai

Finansiniai dokumentai

2010 metų metinis balansas 1 2 3

2011 metų I ketvirčio balansas: 1 2 3 4 5

2011 metų II ketvirčio balansas 1 2 3 4 5

2011 metų III ketvirčio balansas 1 2 3 4 5

2011 metų metinė ataskaita 1 2 3 4 5

2012 metų ataskaita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2013 metų II ketvirčio biudžeto ataskaita 1 2 3 4 5

2013 metų III ketvirčio biudžeto ataskaita 1 2 3 4 5

2013 metų ataskaita 1 2 3 4 5 6 7

2014 metų ataskaita 1 2 3 4 5 

2014 metų  finansinė ataskaita 1 2 3 4 5 6 7

2015 metai:

Biudžeto vykdymo ataskaita:  1    2  3  4

Finansinės atskaitomybės ataskaita:  2  3  4

 

2016m. I ketv. Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita     1     2   3     4     5     6

2016m. II ketv. Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita    1    2   3   4   5   6

2016m. III ketv. Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita     1   2   3  4   5  6

2016m. IV ketv. Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita      1       2     3

2016 m.I ketv Finansinės atskaitomybės ataskaita     1     2     3     4     5     6

2016 m.II ketv Finansinės atskaitomybės ataskaita                       6

2016 m.III ketv Finansinės atskaitomybės ataskaita    1   2  3     4    5   6   7

2016 m. Finansiniai dokumentai     1

2017 m. I ketv. Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 II ketvirčio biudžeto sąmatų vykdymo ataskaita

2017 II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 III ketvirčio biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. IV ketv. biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita

2017 metų finansiniai dokumentai

2018 m. I ketv. biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita

2018 I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys