Skip to content

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

2010 m. darbuotojų darbo užmokestis 1 2

2011m. darbuotojų dabo užmokestis       I ketvirtis      II ketvirtis     III ketvirtis    IV ketvirtis

2012m. darbuotojų  darbo užmokestis   I ketvirtis      II ketvirtis      III ketvirtis    IV ketvirtis

2013 m. darbuotojų darbo užmokestis   I ketvirtis      II ketvirtis     III ketvirtis     IV ketvirtis                         vidutinis darbuotojų darbo užmokestis

2014 m. darbuotojų darbo užmokestis   I ketvirtis     II ketvirtis      III ketvirtis     IV ketvirtis                         vidutinis darbuotojų darbo užmokestis

2015 m. darbuotojų darbo užmokestis   I ketvirtis     II ketvirtis      III ketvirtis     IV ketvirtis                         vidutinis darbuotojų darbo užmokestis

2016 m. darbuotojų darbo užmokestis  I ketvirtis     II ketvirtis      III ketvirtis                                                    vidutinis darbo užmokestis     PUS DU už 2016 IV

2017m. I ketv. Darbuotojų Darbo užmokestis

2017 m. II ketv. Darbuotojų Darbo užmokestis

2017 m. III ketvirčio darbuotojų darbo užmokestis