Skip to content

2017-10-26

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo 2018 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais

2017-10-18

Ne tiktai tie, kurie turi milijonus, ir ne tiktai

tie, kurie milžinais vadinami, daro gera kitiems.

(M. K. Čiurlionis)

Gerbiami tėveliai ir mokyklos darbuotojai,

2017 m. spalio 12 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“ vyko džiaugsmo ir labdaros renginys „Kartu su šeima“. Šventės  tikslas –  mokyklos ir šeimos tarpusavio ryšio, bendruomeniškumo stiprinimas, kartu buvo siekiama surinkti lėšų lauko įrenginiui įsigyti.

Nors auksaspalvis  ruduo pagailėjo gero oro, visų Jūsų dėka buvo surengta  jauki šventė, mokyklos erdvėse sukurtos rudeniška nuotaika alsuojančios dirbtuvėlės, kiemeliai, kavinukės. Labai džiaugiamės Jūsų aktyvumu, išradingumu, geranoriškumu. Tikimės, kad su savo šeimos ir bendruomenės nariais įsitraukę į įvairias veiklas, žaisdami, kurdami  ne tik išmokote naujų dalykų, bet ir  patyrėte  bendrystės  džiaugsmą.

Jūsų gerumo dėka buvo surinkta   981,24 eurų, kurie bus panaudoti mokyklos lauko  erdvių atnaujinimui. Tai labai džiugina, o kartu ir praturtina mus visus: vaikai, augantys  aplinkoje, kurioje bendraujama, dalijamasi, kur vyrauja pagarba ir geranoriškumas, yra jautresni, nuoširdesni, laimingesni.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų indėlį kuriant gražesnę, draugiškesnę  ir turtingesnę Mokyklą.

Pagarbiai Tauragės VRCM „Pušelė“ bendruomenės vardu

direktorė Jovita Kiržgalvienė

_____________________________________________

2017-09-01

 Rugsėjo 4-8 dienomis vyks Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono organizuojamos pratybos „Tauragė 2017“. Rugsėjo 4 ir 6 dienomis pagrindiniai kariniai veiksmai vyks kelyje A12 (Mikytai – Tauragė), rugsėjo 5 ir 7 dienomis kariniai veiksmai persikels į Tauragės miestą (Dariaus ir Girėno bei Vytauto gatvės). Karinė šarvuota technika, mūšio imitavimo priemonės (mokomieji šoviniai ir pirotechnika) bei karinis transportas, minėtų pratybų metu bus naudojamas Tauragės mieste ir miesto prieigose. Visų pratybų metu miesto gatvėmis judės šarvuota karinė technika, kariai naudos garsinius šaudmenis ir pirotechniką, vykdys kontrolės postus.

     Rugsėjo 8 d. nuo 12.00 iki 14.00 valandos Kęstučio bataliono kariai visus kviečia į Tauragės Pilies aikštę pabendrauti su pratybų dalyviais. Kęstutiečiai pristatys parodomąją karinę programą, vežios karine technika, pavaišins kareiviška koše.

________________________________________________________-

Ruduo… Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę… 
Ruduo… Susimąstai, kuo vasara turtinga. 
Ruduo… Alsuoja dienos pilnatve. 
Aplanko nuotaika gera…

Su rugsėjo 1-ąja!

Maloniai kviečiame visus,  didelius ir mažus į Rugsėjo 1-osios pramogą,

kuri vyks rugsėjo 1 d. 10.30 val. mokyklos kiemelyje.

 

2017-08-25

Tauragės vaikų reabilitacijos centrui – mokyklai „Pušelė“ reikalingas dietistas

 

Pareigybės pavadinimas: dietistas.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. turėti aukštąjį neuniversitetinį profesinio bakalauro (visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dietisto) aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

2. dietistas, dietetikos technologas, dietologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (baigęs atitinkamus dietisto, dietologo kursus).

3. dirbti kompiuteriu.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. galima pateikti ankstesnių darbdavių rekomendacijas.

 

Dokumentai priimami iki 2017 m. rugpjūčio 28 d., 10 val. mokyklos raštinėje.

Atrankos būdas – pokalbis.

Adresas: Stoties g. 25A, Tauragė, LT-72303

Informacija teikiama telefonu 8 446 61389.

 

2017-08-25

Tauragės vaikų reabilitacijos centrui – mokyklai „Pušelė“ reikalingas vairuotojas

Pareigybės pavadinimas: mokyklinio autobuso vairuotojas.

Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

 

Reikalavimai pretendentams:

1. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti „D“ kategorijos kelių transporto priemones;

2. atsakingumas, sąžiningumas.

 

Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigos:

1. užtikrina mokinių saugumą ir laiku atveža į paskirties vietas;

2. prižiūri autobusą, nustatytu periodiškumu jį paruošia ir pristato techninei apžiūrai;

3. suprantamai ir laiku pildo kelionės dokumentus, efektyviai naudoja eksploatacijai skirtas lėšas.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą priimti į darbą;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. vairuotojo pažymėjimo, suteikiančio teisę vairuoti „D“ kategorijos kelių transporto priemones, kopiją;

5. vairuotojo sveikatos medicininę pažymą.

 

Dokumentai priimami iki 2017 m. rugpjūčio 28 d., 10 val.

Atrankos būdas – pokalbis.

Adresas: Stoties g. 25A, Tauragė, LT-72303

Informacija teikiama telefonu 8 446 61389.

 

2017-08-23

Rugsejo 1-osios svente3-A4 (Custom)

2017-06-15

TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS-MOKYKLA „PUŠELĖ“ SKELBIA KONKURSĄ UŽIMTI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGAS

 

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė“ skelbia konkursą  direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms (toliau – pretendentai) užimti.

Skelbimo data: 2017 m. birželio 15 d.

Pareigybės lygis: pareigybė priskiriama A, kuriam reikalingas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas.

Pareigybės paskirtis: vadovauti ūkiniam mokyklos veiklos organizavimui, rūpintis ūkinio inventoriaus saugumu ir patalpų atnaujinimu, taip pat patalpų ir teritorijos priežiūra ir švara, viešaisiais pirkimais, darbų saugos, sveikatos bei priešgaisrine sauga.

Pagrindinės funkcijos:

* organizuoti aptarnaujančio personalo darbą ir kontrolę, rengti darbo grafikus ir laiko apskaitos žiniaraščius.

* vykdyti mokyklos pastatų, patalpų ir materialinių vertybių techninės būklės priežiūrą, apsaugą bei priešgaisrinę saugą, tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą;

* vesti mokyklos darbuotojams instruktažus saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis;

* tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;

* ruošti ekstremalių situacijų prevencijų priemonių planą;

* organizuoti mokinių pavežėjimą ir tvarkyti apskaitą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Aukštasis arba jam prilygintas aukštesnysis išsilavinimas.

Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas.

Orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje.

Gebėjimas savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus priklausančius mokyklos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus.

Turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, mokėti dirbti su programa STEKAS, Viešųjų pirkimų programomis CVP IS, CPO.

Pretendento privalumai:

* Vadybinio/administracinio darbo patirtis, viešųjų pirkimų vykdymo praktika.

* Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto,  (švietimo veikla), priešgaisrinės saugos pažymėjimai.

* Mokyklos raštvedybos reikalavimų išmanymas.

* Vairuotojo pažymėjimas (ir galimybė naudotis nuosavu automobiliu).

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse į direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
  3. išsilavinimą liudijantį dokumentą (kopiją);
  4. gyvenimo aprašymą (CV);
  5. užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
  6. pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
  7. darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2017 m. birželio 28 d.) Tauragės vaikų reabilitacijos centre – mokykloje „Pušelė“, sekretorės kabinete, adresu Stoties g. 25A, Tauragė,  telefonas pasiteiravimui (8 446) 613 89.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Reikalavimus atitikę kandidatai apie pokalbio datą bus informuoti  ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pokalbio, pretendento gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu apie atrankos datą, laiką, vietą (numatoma pokalbio data 2017 m. birželio 30 d.). Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.

 PRETENDENTO ANKETA

 

2017-05-19

KONKURSAS Į TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRO-MOKYKLOS ,,PUŠELĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS

Tauragės rajono savivaldybė skelbia konkursą į Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ direktoriaus pareigas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535, Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ patirtį  ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

3. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

7. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Pretendentai  pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 1 priedą.

4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atspindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

7. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).

8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos posėdžio data – 2017 m. liepos 11 d.

Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu iki skelbime nurodytos datos, bet  ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki atrankos. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Dokumentai priimami šiuo adresu: Tauragės rajono savivaldybės administracija, Švietimo skyrius, 314 kab., Respublikos g. 2, LT-72255, Tauragė, el. p. vitalija.okiene@taurage.lt

Telefonai pasiteirauti: (8 446) 62823, 868218026.

P.S. Vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (www.nmva.smm.lt)

Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje, skiriant pretendento į įstaigos vadovus kompetencijų vertinimo laiką, pirmenybė teikiama pretendentui, kuris jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse. Kompetencijoms vertinti pretendentas turi registruotis Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje per 10 dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Pretendentai, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu iki atrankos:

1. turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;

2. gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams.

Konkurso paskelbimo data – 2017 m. gegužės 19 d.