Skip to content

2018-06-11

SKELBIAMAS KONKURSAS Į DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS  PAREIGAS


Konkursą skelbia: Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė“, biudžetinė įstaiga, Stoties g. 25A, LT-72303 Tauragė, tel. (8446) 61389. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190457359.

Pareigybė: direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Pareigybės lygis: pareigybė priskiriama A lygio pareigybei, kuriai reikalingas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas.

Pagrindinės funkcijos:

 • organizuoti aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę, rengti darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • vykdyti mokyklos pastatų, patalpų techninės būklės priežiūrą  ir apsaugą;
 • tvarkyti materialinių vertybių apskaitą, organizuoti jų remontą ir inventorizavimą;
 • kontroliuoti ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;
 • rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata, vesti mokyklos darbuotojams instruktažus saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos klausimais, aprūpinti darbuotojus darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis;
 • tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdyti viešųjų pirkimų organizatoriaus darbą;
 • ruošti ekstremalių situacijų prevencinių priemonių planą;
 • organizuoti mokinių vežimą į/iš mokyklos ir tvarkyti apskaitą.
 • rengti ataskaitas, tvarkomuosius, informacinius raštus;
 • savarankiškai vykdyti kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • aukštasis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas;
  • orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;
  • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai (MS Windows, MS  Office (Word, Excel), internetas),
  • gebėjimas valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
  • gebėjimas bendradarbiauti, dirbti komandoje.

Privalumai:

 • geri dokumentų valdymo  įgūdžiai;
 • žinoti pedagoginio, administracinio darbo ypatumus;
 • vairuotojo pažymėjimas;
 • gebėjimas  dirbti programa STEKAS, Viešųjų pirkimų sistemose CVP IS, CPO.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas (jeigu tokių turi);
 • gali pateikti rekomendacijas.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2018-06-25) Tauragės vaikų reabilitacijos centro – mokyklos „Pušelė“ sekretorės kabinete, adresu Stoties g. 25A, LT-72303 Tauragė..

Kontaktinis tel. (8 446)  61389,  el. paštas  info@vrcmpusele.lt

Informacija paskelbta 2018-06-11.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir praktinė užduotis  kompiuteriu.

Konkursas vyks 2018 m. birželio 28 d.

Reikalavimus atitikę kandidatai apie pokalbio datą bus informuoti  ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pokalbio, pretendento gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu apie atrankos datą, laiką, vietą. Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.

Prašymas dalyvauti konkurse

Pretendento anketa

2017-10-26

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimo 2018 m. birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais

2017-10-18

Ne tiktai tie, kurie turi milijonus, ir ne tiktai

tie, kurie milžinais vadinami, daro gera kitiems.

(M. K. Čiurlionis)

Gerbiami tėveliai ir mokyklos darbuotojai,

2017 m. spalio 12 d. Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušelė“ vyko džiaugsmo ir labdaros renginys „Kartu su šeima“. Šventės  tikslas –  mokyklos ir šeimos tarpusavio ryšio, bendruomeniškumo stiprinimas, kartu buvo siekiama surinkti lėšų lauko įrenginiui įsigyti.

Nors auksaspalvis  ruduo pagailėjo gero oro, visų Jūsų dėka buvo surengta  jauki šventė, mokyklos erdvėse sukurtos rudeniška nuotaika alsuojančios dirbtuvėlės, kiemeliai, kavinukės. Labai džiaugiamės Jūsų aktyvumu, išradingumu, geranoriškumu. Tikimės, kad su savo šeimos ir bendruomenės nariais įsitraukę į įvairias veiklas, žaisdami, kurdami  ne tik išmokote naujų dalykų, bet ir  patyrėte  bendrystės  džiaugsmą.

Jūsų gerumo dėka buvo surinkta   981,24 eurų, kurie bus panaudoti mokyklos lauko  erdvių atnaujinimui. Tai labai džiugina, o kartu ir praturtina mus visus: vaikai, augantys  aplinkoje, kurioje bendraujama, dalijamasi, kur vyrauja pagarba ir geranoriškumas, yra jautresni, nuoširdesni, laimingesni.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų indėlį kuriant gražesnę, draugiškesnę  ir turtingesnę Mokyklą.

Pagarbiai Tauragės VRCM „Pušelė“ bendruomenės vardu direktorė Jovita Kiržgalvienė