DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ BIRŽELIO, LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS